น้ำยาเปลี่ยนสภาพสนิม

RUST AWAY RC

ปฏิกิริยาทางเคมีของ Rust Away Rc จะแปลงสภาพสนิมเหล็กให้เป็นกลาง แก้ปัญหาเหล็กที่เป็นสนิม และป้องกันไม่ให้สนิมเกิดขึ้นใหม่ ช่วยหยุดสนิมได้ในระยะยาว

 • หยุดสนิมไม่ให้ลุกลามต่อ
 • เป็นรองพื้นในตัว
 • ป้องกันสนิมที่เกิดขึ้นใหม่
 • สามารถทาสีหรือเทปูนทับได้
 • ทาทับลงบนพื้นผิวที่เป็นสนิมได้
 • ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
 • สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
 • ใช้งานง่าย แห้งไว
 • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเหล็ก
 • หยุดสนิมไม่ให้ลุกลามต่อ
 • เป็นรองพื้นในตัว
 • ป้องกันสนิมที่เกิดขึ้นใหม่
 • สามารถทาสีหรือเทปูนทับได้
 • ทาทับลงบนพื้นผิวที่เป็นสนิมได้
 • ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
 • สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
 • ใช้งานง่าย แห้งไว
 • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเหล็ก