น้ำยากำจัดสนิม

RUST AWAY RE

สุดยอดน้ำยากำจัดสนิม กำจัดสนิมได้เร็วและมีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารอันตราย ไม่เป็นพิษ ไม่ทำปฏิกิริยากับวัสดุอื่นๆ ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย

 • ต้องใช้กับการจุ่มหรือแช่ชิ้นงาน
 • กำจัดสนิมให้หมดไปเพื่อให้เหล็กคงสภาพเดิม
 • ใช้ได้กับโลหะทุกชนิด
 • ไม่ทำให้เนื้อเหล็กบาง
 • ไม่ส่งผลกระทบต่อสี
 • ไม่เป็นพิษและไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน
 • ไม่ส่งผลกระทบต่อ ซีล , ปะเก็น - ยาง , พลาสติก
 • ใช้ซ้ำได้
 • ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
 • สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
 • ต้องใช้กับการจุ่มหรือแช่ชิ้นงาน
 • กำจัดสนิมให้หมดไปเพื่อให้เหล็กคงสภาพเดิม
 • ใช้ได้กับโลหะทุกชนิด
 • ไม่ทำให้เนื้อเหล็กบาง
 • ไม่ส่งผลกระทบต่อสี
 • ไม่เป็นพิษและไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน
 • ไม่ส่งผลกระทบต่อ ซีล , ปะเก็น - ยาง , พลาสติก
 • ใช้ซ้ำได้
 • ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
 • สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน